خبرهای خوش از آینده Firefox

firefox

در حال حاضر اگر شما از Firefox استفاده می کنید – اگه با باز کردن یک سایت مرورگر Crash کنه، کل Firefox باید ریستارت بشه. Mozilla این نوید را داده که اونها بخش اصلی مرورگر را از اطلاعات سایتها جدا خواهند کرد که اسمش هست multi-process ، یعنی اگر یک سایت Crash کنه، فقط اون Tab مخصوص سایت بسته میشه و بقیه ی سایتها که در Tab های دیگه اجرا شدن مشکلی پیدا نمی کنن و این باعث پایداری بیشتر Firefox آینده میشه. احتمالا این تغییرات جدید در Firefox 4 ارائه میشه و نباید در نسخه ی ۳.۵ منتظرش باشیم.