Facebook VS Twitter

در این تصویر مقایسه ی جالبی در مورد مسائل مختلف دو سایت Facebook و Twitter وجود داره که هر دو جامعه هایی هستند برای ایجاد ارتباط بین مردم. دیدنش خالی از لطف نیست!

facebookvstwitter-600x487

(روی تصویر کلیک کنید تا در اندازه ی اصلی مشاهده کنید)