گدای قرن بیست‌ویکم

تا دیروز فکر می‌کردم حداقل در صنعت (!) گدایی رقابت سختی رو با کشورهای پیشرفته داریم ولی با دیدن این عکس به‌این نتیجه رسیدم که گدایی در ایران هم هنوز پیشرفت نکرده. خلاصه اگر سفر خارجی کردید و گدایی رو دیدید که روی یک مقوا آدرس ای‌میلشو نوشته، هول نکنید چیز خاصی نیست! برای کمک بهش می‌تونید آدرس ای‌میل رو جایی نگه دارید و بعد از طریق PayPal پول را به حسابش بریزید.

تنها فایده‌ی این کار که به ذهنم رسید اینه‌که این آقای گدا انقدر پول‌ها رو نمی‌مالونه!!! و به بهداشت فردیش کمک زیادی می‌کنه. کلاس هم داره البته 😀

homelesspaypal