ابراز علاقه به وردپرس با یک روش جالب

خیلیها از جمله خود من از وردپرس استفاده می کنیم … و باز بنظر همون خیلیها و من ( ! ) سیستمی ایده عال برای بلاگ نویسی هست. این طرفدار پروپا قرص وردپرس هم با تتـــو کردن لوگوی وردپرس لوی دستش علاقه ی شدیدش رو به این سیستم ابراز کرده.

wp-tattoo