بله، تفاوت حس می‌شه

خودت هم همین احساس رو داری که متفاوت هستی با بقیه. این تفاوت بیش‌تر توی کلاس درس قابل لمس هست. وقتی همه دارن یه‌کار می‌کنن تو یه کار دیگه می‌کنی، وقتی همه حوصله دارن تو بی‌حوصله‌ای، وقتی همه دارن شوخی می‌کنن ساکت نشستی معلم رو نگاه می‌کنی، وقتی کسی حوصله‌تو نداری هی بهش ور می‌ری! (و برعکس!) و خلاصه همیشه احساس می‌کنی که کارهات تفاوت‌هایی داره با بقیه. درسته، تو خاصی، تو یک آدم عادی نیستی مثل بقیه، تو همون کــودن خودمونی.