کیبوردی با کلید‌های A-P-P-L-E

این هم جدیدترین نوع کیبوردهای علمی تخیلی 😀 برای دوست‌داران Apple. نکته‌ی جالب برای من این هست که از اون‌جایی که این کیبورد خیلی گسترده هست (!!) تازه حرف P رو هم دوبار روش تکرار کردن! من کشته‌ی این سیمی هستم که بهش وصله!!

apple-mini-keyboard