احساس بد "نات فاوند"

بعضی وقت‌ها وقتی خیلی کم میارم در مورد یک‌چیزی یک‌دفعه بی‌خیال اون ماجرا می‌شم!

مثل الان که خودمم نمی‌دونم چه اشتباهی کردم که هیچ کدوم از ادامه‌ی مطالب نشون داده نمیشه 😀

خلاصه این‌که الان اون حالتی که اول حرفم گفتم بهم دست داده و باید امشب با اعصاب خورد (نسبتا!) بخوابم و فردا تحقیق و تفحس (تفحص؟ تفحث؟) بکنم ببینم چه غلطی خوردم!

فردای آن روز: درست شد 🙂