از الطاف الهی بر بنده‌ی حقیر

– بله پسر جان! تا دلت بخواد روایت و حدیث و سخن و پیغام داریم از ایشون و اوشون در مورد افرادی که مشکلات زیادی در زندگی براشون به‌وجود میاد. جسمی و روحی فرقی نداره جانم‌ها… خداوند خودش به صراحت گفته کسایی رو که خیلی دوست داره را مریض می‌کنه، براشون مشکل درست می‌کنه، اصلا کلا به… میدتشون. عوضش اون دنیا کلی برای ایشون و اوشون چیزای خوب‌خوب هست که ارزشش را داره درد این دنیا رو تحمل کنن و… همین!

– تموم شد حرفت آقا؟ کاش خدا انقدر عمیق دوستم نداشت… 🙁