یک روز زیبا و تکرار نشدنی در تقویم

بعضی اتفاقات جوری هستند که فقط یک بار توی دنیا اتفاق میفتند و شاید ۱۰۰۰ سال یک بار اتفاق بیفتند. فکر کنم در هر صورت خیلی برای من که در این دوره از جهان زندگی می کنم، اتفاق جذابی باشه اون اتفاق!

دیروز در پی نوشت یک مطلب دور افتاده! این جمله نظرم را به خودش جلب کرد:

At 5 minutes and 6 seconds after 4 AM on the 8th of July this year, the time and date will be 0456 07/08/09. This will never happen again.

یعنی:

در دقیقه ی پنجم و ثانیه ی ششم ساعت ۴ بامداد در روز هشتم جولای امسال، ساعت و تاریخ اینگونه خواهد بود ۰۷/۰۸/۰۹ ۰۴۵۶. این اتفاق دیگر هرگز رخ نمی دهد.

واقعا حال کردم با این نوشته، نه واقعا خداست! 🙂

البته شاید با سال شمسی و یا قمری این اتفاق باز بیفته… ولی دو چیز هست اول اینکه این دو تاریخ جهانی نیست و حالا اگه این را هم قبول نکنید، تا وقتی تاریخ شمسی یا قمری بخواد به سال ۲۰۰۹ برسه نه من هستم، نه شما! 😀 پس این اتفاق را فقط یک بار تجربه خواهیم کرد.

واقعا نمیتونم تصور کنم که وقتی توی این لحظه ایم (یعنی همون لحظه که بالا گفتم!) هیچکس براش مهم نیست که در چه لحظه ی حساسی قرار گرفته! (حالا شاید خیلی کم حواسشون به این موضوع باشه)

پ.ن: فردا امتحان ترم فیزیک۲ دارم اون موقع دارم مطلب مزخرف منتشر میکنم! 😀